Huset kan bruges af alle der har været på INTROkursus og det henvender sig til mennesker i alle aldre, som har udfordringer med at modtage og bearbejde sanseindtryk.

Kontrollerede sansestimuli tilpasset den enkelte kan medvirke til en positiv udvikling

 

Målgruppen kan være mennesker med:

– fysisk og psykisk udviklingshæmning

– autisme

– demens

– hjerneskade

– apopleksi (hjerneblødning)

– stress

– psykisk lidelse

– urolig og udadreagerende adfærd

– koncentrationsvanskeligheder

– kommunikative vanskeligheder

 

Når huset bruges har barnet eller den voksne bruger sin egen hjælper med.

Snoezelhuset i Helsingør

Krøyersvej 2, 3000 Helsingør


Reg.nr.: 1551 kontonr.: 16527270

49 22 63 64