top of page

INDIVIDUEL VEJLEDNING
 

I forlængelse af INTROkurset tilbyder Snoezelhuset en times individuel vejledning til hver kursusdeltager.

Formålet med den individuelle vejledning er at give ledsageren mulighed for at stille spørgsmål og få Snoezel-relateret inspiration målrettet den enkelte brugers behov.

For at kunne målrette vejledningen og give gode idéer er det vigtigt, at Snoezelvejlederen forud for vejledningen kender brugerens udfordringer.

Det er op til ledsageren at afgøre, om brugeren skal deltage i vejledningen.

Den individuelle vejledning er gratis, dog betales for brug af huset som ved en almindelig booking. Tidspunkt for individuel vejledning aftales med Snoezelvejlederen på tlf. 93 97 63 64 (mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 8.30 – 13.30 samt onsdag kl. 13.00 - 18.00)

bottom of page