top of page

ORGANISERING OG DRIFT

 

Der er i alt otte Snoezelhuse i Danmark. Som det eneste er Snoezelhuset i Helsingør etableret på privat initiativ og organiseret som en selvejende institution med en aktiv bestyrelse samt en kreds af energiske frivillige, der støtter op om husets virksomhed. De øvrige syv huse er kommunale institutioner.

 

Helsingør Kommune stiller det fine hus til rådighed, og for at sikre kvalificeret undervisning og vejledning bidrager kommunen desuden med tilskud til aflønning af en deltidsansat Snoezelvejleder. Derudover bidrager Helsingør Kommune med § 18 frivilligmidler. Husets øvrige indtægter kommer fra brugerbetaling samt private donationer.

 

Snoezelhusets bestyrelse består af 5 medlemmer samt en medarbejderrepræsentant og en frivilligrepræsentant. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens ledelse. Kontaktinformation til bestyrelsen finder du her.


Vedtægter for Snoezelhuset kan læses her og årsberetning kan læses her.

bottom of page