top of page

HVEM KAN BRUGE SNOEZELHUSET

 

Huset henvender sig til mennesker i alle aldre, som har udfordringer med at modtage og bearbejde sanseindtryk.

Målgruppen kan være mennesker med:

 • fysisk og psykisk udviklingshæmning

 • autisme

 • demens

 • hjerneskade

 • apopleksi (hjerneblødning)

 • stress

 • psykisk lidelse

 • kroniske smerter

 • søvnproblemer

 • urolig og udadreagerende adfærd

 • koncentrationsvanskeligheder

 • kommunikative vanskeligheder

 

Når huset benyttes, skal brugeren have sin egen ledsager med, og det er en forudsætning, at ledsageren har været på INTROkursus.

bottom of page