top of page

​Det nuværende snoezelhus har ligget på Krøyersvej siden maj 2003.

Det første snoezelhus i Helsingør lå i Snekkersten, på Margueritten i årene 1996-2002 og blev etableret af ildsjælen Grit Stenderup

Snoezelhuset er organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse, samt en kreds af energiske frivillige der støtter op om husets virksomhed med forskellige ydelser.

Helsingør kommune støtter virksomheden med bl.a. frivillighedsmidler og de ydre rammer, m.m. Husets virksomhed og indretning har desuden nydt godt af private donationer fra velgørende lokale organisationer og personer.  

Snoezelhuset i Helsingør har modtaget Helsingør Kommunes Handicap pris i 2009, Helsingør Børne-og Ungekulturpris 2012 og flere andre priser og gaver fra humanitære foreninger.  

bottom of page